Industrimålning - GLM i Veddige
GLM I Veddige AB
Industrigatan 2
432 67 Veddige
0340-63 99 30


CE-godkännande

Inspirations bilder

   
 
 
Leonardo Da Vinci
Målade
Mona Lisa 1505.
Hon har stått sig i 600 år.


  

Hydrofoberingsolja

 

Hydrofobolja
 
är en penetrerande vegetabilisk olja som

tränger in i trästrukturen och bildar en hydrofob, som utestänger

vatten.(En millimeter Hydrofobinträngning = 1000 my). Vattnet är en

förutsättning för att mikroorganismer skall etablera sig. Utan vatten

ingen röta.
 
 
 
 
Hydrofobolja
 
har av Chalmers Tekniska Högskola, genomgått test av vatten samt

fuktupptagning och visat sig fullständigt vattenavvisande.
 

 
Hydrofobolja

innehåller inga icke nedbrytbara gifter.

Ingen risk för giftutsläpp eller

tungmetaller som krom, koppar eller arsenik kommer ut i

grundvattnen och mark. Ej heller någon stenkålsbaserad kreosot.
 

Hydrofobolja


bygger inte på gift. Istället för att göra träet giftigt så att

mikroorganismer inte vill leva där tar vi bort en av

mikroorganismernas livsbetingelser nämligen fukt. Genom att göra

träet okänsligare för fukt kan vi få träet att leva längre utan att ta till

gifter. För att få ett effektivt fuktskydd har vi tagit bort de ämnen som

gör att ”vanlig” olja har svårt att tränga in i träet och har svårt att

torka.
 

Hydrofobolja

har visat sig ha en bra motståndskraft mot angrepp från

mikroorganismer, utan att använda gifter.

 

: Skyddar mot fukt och röta.

: Lång livslängd i vårt nordiska klimat.

: Snyggt och naturligt utseende.

: Naturligt och miljövänligt.

: Stabiliserande, minimerar sprickbildningar.

: Impregneringen fungerar utmärkt som grundbehandling före färdigmålning.

: Skyddar spik, skruv och beslag mot rost.

 

 

 
 Webb från Devello Om cookies